Bestuur samenstelling

Samenstelling Bestuur

 Bestuur Samenstelling stichting de Zilverberk Wender de   Beet Voorzitter Meers 36 4841 EV   Prinsenbeek 076-5417407 Email:   wdebeet@ziggo.nl Rienus   Huijbregts Secretaris Schoolstraat   17 4841 XC   Prinsenbeek 076-5419220 Email:   info@stichtingdezilverberk.nl Huib Jansen Penningmeester Beeksestraat   88B 4841 GD   Prinsenbeek 076-5410764 Email:   huib.jansen@huibjansen.demon.nl Henny Boot Lid Beeksestraat   23 ….  Read More

Vrienden van de Zilverberk INFO

Vrienden van de Zilverberk

Stichting de Zilverberk.                         Wordt vriend van de Zilverberk! De Zilverberk, de huisvesting van de KBO afdeling Prinsenbeek. Medio augustus 2011 maakte de gemeente Breda bekend dat de Zilverberk als wijkcentrum wegens bezuinigingen gesloten moest worden. Deze mededeling sloeg in als een bom. De Zilverberk is uniek in de gemeente Breda. Wekelijks vinden 800 leden hun ….  Read More

Doelstelling stichting

Doelstelling Stichting

Doelstelling De stichting de Zilverberk stelt zich ten doel; Het verkrijgen, beheren, exploiteren, (ver)bouwen en in stand houden van een clubgebouw en andere (on)roerende zaken ten behoeve van de te Prinsenbeek, gemeente Breda, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Katholieke Bond Van Ouderen Afdeling Prinsenbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 20116193. Hieronder wordt tevens begrepen ….  Read More

Voorpagina

Nieuws

SLEUTELOVERDRACHT ZILVERBERK Op donderdag 21 februari is ons Ouderencentrum het eigendom van de Stichting de Zilverberk, met als Hoofdhuurder de KBO Afdeling Prinsenbeek.