Rabo Clubkas Campagne

RABO CLUBKAS CAMPAGNE  U wordt overstelpt met de actie Rabo Clubkas. Zoals vele beekse verenigingen, doet de stichting de Zilverberk ook mee aan de actie. Alle leden, die mogen stemmen en niet over een computer beschikken, kunnen hun stem uitbrengen in de Zilverberk. De tijden zijn; vrijdagmiddag 4 april van 14.00 -16.00 uur en vrijdagmiddag … Meer lezen

Gala Diner

   INSCHRIJVING GALADINER   (6 gangenmenu € 48.50 per persoon)                                                     MET MUZIEK EN VEILING   OP   ZATERDAG 12 APRIL 2014   IN DE ZILVERBERK   SCHOOLSTRAAT 9,   4841 AC PRINSENBEEK   Zaal open 19.00 uur   Betaling via de bank en of contant bij inlevering van aanmeldstrook op volgorde van binnenkomst en … Meer lezen

Uitloting Obligaties 2013

Uitslag uitgelote obligaties stichting de Zilverberk 2013 Op Vrijdag 13 december 2013 van 14.00 tot 15.00 uur kunt u de vrij gelote obligaties inwisselen en zal tevens de betaling van de rente mogelijk zijn. De uitgelote obligatie nummers zijn: 0010           0435           0793           1111 0014           0443           0806           1129 0016           0477           0813           1149 0017           0496           0818           1189 … Meer lezen

Biks Blaos Festijn

SUPPORT VOOR GROOT ONDERHOUD ZILVERBERK Toen de gemeente Breda medio augustus 2011 bekend maakte dat het ouderencentrum De Zilverberk wegens bezuinigingen gesloten zou moeten worden ging de KBO Prinsenbeek niet bij de pakken neerzitten. Er werd een Stichting De Zilverberk opgericht met als doel de aankoop en exploitatie van De Zilverberk. Groot was de steun … Meer lezen

Lijst Vrienden Zilverberk

VRIENDEN VAN DE ZILVERBERK: Kinderopvang Bellefleur Café Bar de Stee Ad en Wil Verwijmeren Klavers Azijn Henny Boot Ad Meulemans Wender de Beet Frits Elzerman Harmen Lensink ACM Schalk Jahe Beheer J.A.J. A. (wil verder geen vermelding) G. Schoenmakers H. Jansen H. Bulkmans                      

Inschrijfformulier Vrienden Zilverberk

INSCHRIJFFORMULIER Ja ik wil vriend van de Zilverberk worden ! Bedrijf / Naam Naam contactpersoon Adres PC + Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Mijn jaarlijkse bijdrage is € ……………., welke ik zal storten op uw rekening bij de RABOBANK Prinsenbeek 14.66.00.371 t.n.v. Stichting de Zilverberk Prinsenbeek Minimale bijdrage per jaar € 100,- Graag retourneren per post of … Meer lezen

Vrienden van de Zilverberk INFO

Stichting de Zilverberk.                         Wordt vriend van de Zilverberk! De Zilverberk, de huisvesting van de KBO afdeling Prinsenbeek. Medio augustus 2011 maakte de gemeente Breda bekend dat de Zilverberk als wijkcentrum wegens bezuinigingen gesloten moest worden. Deze mededeling sloeg in als een bom. De Zilverberk is uniek in de gemeente Breda. Wekelijks vinden 800 leden hun … Meer lezen

Doelstelling stichting

Doelstelling De stichting de Zilverberk stelt zich ten doel; Het verkrijgen, beheren, exploiteren, (ver)bouwen en in stand houden van een clubgebouw en andere (on)roerende zaken ten behoeve van de te Prinsenbeek, gemeente Breda, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Katholieke Bond Van Ouderen Afdeling Prinsenbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 20116193. Hieronder wordt tevens begrepen … Meer lezen