Bestuurssamenstelling

Wender de Beet Voorzitter Meers 36 4841 EV Prinsenbeek 076-5417407 Email: wenderdebeet0@gmail.com Rienus Huijbregts Secretaris Schoolstraat 17 4841 XC Prinsenbeek 076-5419220 Email: info@stichtingdezilverberk.nl Huib Jansen Penningmeester Middenweg 14 4841 RR Prinsenbeek 076-5410764 Email: huib.jansen53@gmail.com Henny Boot Lid Beeksestraat 23 4841 GA Prinsenbeek 076-5426643 Email: hennyboot@ziggo.nl Ad Meulemans Lid Liesbosdreef 12 4841 JL Prinsenbeek 076-5413268 Email: … Lees meer

Info Stichting de Zilverberk

INFORMATIE VAN DE STICHTING DE ZILVERBERK. De stichting is opgericht t.b.v. aankoop pand Schoolstraat 9 Oprichtingsakte is van 03-07-2012. Bestuursleden vanaf de oprichting; Wender de Beet, voorzitter; Rienus Huijbregts, secretaris; Huib Jansen, penningmeester; Ad Meulemans, lid bestuur; Henny Boot, lid bestuur. Minimaal 3 bestuursleden zijn ook bestuurslid van de KBO, de overige 2 worden aangezocht. … Lees meer

Lijst Vrienden Zilverberk

VRIENDEN VAN DE ZILVERBERK: Kinderopvang Bellefleur Café Bar de Stee Ad en Wil Verwijmeren Klavers Azijn Henny Boot Ad Meulemans Wender de Beet Frits Elzerman Harmen Lensink ACM Schalk Jahe Beheer J.A.J. A. (wil verder geen vermelding) G. Schoenmakers H. Jansen H. Bulkmans                      

Inschrijfformulier Vrienden Zilverberk

INSCHRIJFFORMULIER Ja ik wil vriend van de Zilverberk worden ! Bedrijf / Naam Naam contactpersoon Adres PC + Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Mijn jaarlijkse bijdrage is € ……………., welke ik zal storten op uw rekening bij de RABOBANK Prinsenbeek 14.66.00.371 t.n.v. Stichting de Zilverberk Prinsenbeek Minimale bijdrage per jaar € 100,- Graag retourneren per post of … Lees meer

Vrienden van de Zilverberk INFO

Stichting de Zilverberk.                         Wordt vriend van de Zilverberk! De Zilverberk, de huisvesting van de KBO afdeling Prinsenbeek. Medio augustus 2011 maakte de gemeente Breda bekend dat de Zilverberk als wijkcentrum wegens bezuinigingen gesloten moest worden. Deze mededeling sloeg in als een bom. De Zilverberk is uniek in de gemeente Breda. Wekelijks vinden 800 leden hun … Lees meer

Doelstelling stichting

Doelstelling De stichting de Zilverberk stelt zich ten doel; Het verkrijgen, beheren, exploiteren, (ver)bouwen en in stand houden van een clubgebouw en andere (on)roerende zaken ten behoeve van de te Prinsenbeek, gemeente Breda, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Katholieke Bond Van Ouderen Afdeling Prinsenbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 20116193. Hieronder wordt tevens begrepen … Lees meer