Inschrijving Obligatielening 2

Obligatie Lening 2

Wegens overweldigd succes is de inschrijving gestopt.

We hebben meer dan 1000 inschrijvingen en moeten

meerdere mensen teleurstellen. Voor degene die te laat

waren wordt het gestorte geld teruggestort. Wij zijn u

geweldig dankbaar en steunt ons in het streven om de

Zilverberk te behouden voor onze Beekse Gemeenschap.

Namens het Bestuur van Stichting de Zilverberk