Lijst Vrienden Zilverberk

VRIENDEN VAN DE ZILVERBERK:

Kinderopvang Bellefleur

Café Bar de Stee

Ad en Wil Verwijmeren

Klavers Azijn

Henny Boot

Ad Meulemans

Wender de Beet

Frits Elzerman

Harmen Lensink

ACM Schalk

Jahe Beheer

J.A.J. A. (wil verder geen vermelding)

G. Schoenmakers

H. Jansen

H. Bulkmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier Vrienden Zilverberk

INSCHRIJFFORMULIER

Ja ik wil vriend van de Zilverberk worden !

Bedrijf / Naam

Naam contactpersoon

Adres

PC + Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Mijn jaarlijkse bijdrage is € ……………., welke ik zal storten op uw rekening bij de

RABOBANK Prinsenbeek 14.66.00.371 t.n.v. Stichting de Zilverberk Prinsenbeek

Minimale bijdrage per jaar € 100,-

Graag retourneren per post of per mail aan:

P/A Stichting de Zilverberk

Middenweg 14

4841 RR  Prinsenbeek

huib.jansen53@gmail.com

Handtekening:

Vrienden van de Zilverberk INFO

Stichting de Zilverberk.                        

Wordt vriend van de Zilverberk!

De Zilverberk, de huisvesting van de KBO afdeling Prinsenbeek.

Medio augustus 2011 maakte de gemeente Breda bekend dat de Zilverberk als wijkcentrum wegens bezuinigingen gesloten moest worden. Deze mededeling sloeg in als een bom.

De Zilverberk is uniek in de gemeente Breda.

Wekelijks vinden 800 leden hun weg naar de Zilverberk, om er een activiteit te ondernemen, even bij te kletsen en samen koffie te drinken.

Het wijkcentrum is het gehele jaar open.

De Zilverberk kent een bezetting van (naar gemeentelijke normen) meer dan 100%.

Het wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Daarom moet de Zilverberk blijven bestaan en daarom is de Stichting de Zilverberk opgericht om dit te kunnen realiseren.

Hiervoor zijn flinke financiële middelen nodig om het gebouw te kunnen kopen en in stand te houden. Wordt daarom vriend van de Zilverberk en steun ons met een jaarlijkse bijdrage van € 100,- of meer

Wat krijgt u er voor terug?

Uiteraard de eeuwige roem en dankbaarheid van de stichting en de gebruikers van de Zilverberk. Daarnaast zullen de vrienden van de Zilverberk zichtbaar gemaakt worden op het sponsorbord bij de ingang van de Zilverberk, maar zullen zij ook vermeld worden in de nieuwsbrief die jaarlijks wordt uitgebracht en op de hoogte gehouden worden van de initiatieven en de doelen die gerealiseerd zijn.

Geïnteresseerd? U treft hierbij het inschrijfformulier aan.

Namens de Stichting en gebruikers van de Zilverberk alvast bedankt.