Vrienden van de Zilverberk INFO

Stichting de Zilverberk.                        

Wordt vriend van de Zilverberk!

De Zilverberk, de huisvesting van de KBO afdeling Prinsenbeek.

Medio augustus 2011 maakte de gemeente Breda bekend dat de Zilverberk als wijkcentrum wegens bezuinigingen gesloten moest worden. Deze mededeling sloeg in als een bom.

De Zilverberk is uniek in de gemeente Breda.

Wekelijks vinden 800 leden hun weg naar de Zilverberk, om er een activiteit te ondernemen, even bij te kletsen en samen koffie te drinken.

Het wijkcentrum is het gehele jaar open.

De Zilverberk kent een bezetting van (naar gemeentelijke normen) meer dan 100%.

Het wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Daarom moet de Zilverberk blijven bestaan en daarom is de Stichting de Zilverberk opgericht om dit te kunnen realiseren.

Hiervoor zijn flinke financiële middelen nodig om het gebouw te kunnen kopen en in stand te houden. Wordt daarom vriend van de Zilverberk en steun ons met een jaarlijkse bijdrage van € 100,- of meer

Wat krijgt u er voor terug?

Uiteraard de eeuwige roem en dankbaarheid van de stichting en de gebruikers van de Zilverberk. Daarnaast zullen de vrienden van de Zilverberk zichtbaar gemaakt worden op het sponsorbord bij de ingang van de Zilverberk, maar zullen zij ook vermeld worden in de nieuwsbrief die jaarlijks wordt uitgebracht en op de hoogte gehouden worden van de initiatieven en de doelen die gerealiseerd zijn.

Geïnteresseerd? U treft hierbij het inschrijfformulier aan.

Namens de Stichting en gebruikers van de Zilverberk alvast bedankt.