Uitslag Rabo Clubkas Campagne 2018

DE OPBRENGST VOOR DE VERENIGING  KBO AFD. PRINSENBEEK WAS  € 1.062,49

DE OPBRENGST VOOR STCHTING DE ZILVERBERK WAS € 1.102,21

Clubkas Campagne vierkant

Wij danken al onze leden die ons ook dit jaar weer hebben gesteund. De lagere opbrengst is te wijten aan de wijziging van stemmen ten opzicht van vorgaande jaren. Dit heeft ons stemmen gekost en euro’s zoals u ziet. Niettemin zijn wij tevreden met het resultaat en hopen in de toekomst weer te kunnen deelnemen en te rekenen op uw deelname.

Stemmen RABO CLUBKAS CAMPAGNE 2018

clubkas campagne vierkant

De stemkaarten stromen weer binnen!!!!!!!!!!!!!!!!

clubkas campagne vierkant

Weet u al wie u gaat stemmen? U mag 2 stemmen per club geven!!!!

bijvoorbeeld;

2 stemmen voor stichting de Zilverberk

 

2 stemmen voor de KBO afdeling Prinsenbeek

 

1 reststem voor ……………..

Hebt u moeite om uw stem uit te brengen, geef de kaart af in de Zilverberk

met uw voorkeur en wij stemmen voor u, zodat uw stem niet verloren gaat.

 

 

 

 

RABO CLUBKAS CAMPAGNE 2017

Clubkas Campagne vierkant

Clubkas Campagne vierkant

* RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2017

Van 6 tot en met 18 april 2017 kan er door leden van de Rabobank weer gestemd worden op de Rabobank Clubkas Campagne. Dit jaar is € 75.000 te verdelen over de verenigingen/stichtingen in Breda.

Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag (€ 75.000,-) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.

KBO afdeling Prinsenbeek en/of Stichting de Zilverberk ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat deze stem waard is.

Ben je lid van Rabobank Breda? Dan ontvang je 6 april 2017 een stemkaart. Op deze kaart staat een unieke code waarmee je via rabobank.nl/breda op ons kunt stemmen!

Weet u niet hoe u moet stemmen met de computer, dan kunt u uw stemkaart inleveren aan de bar van de Zilverberk en wij brengen uw stem uit op de door u aangegeven verenigingen. Laat uw stem niet verloren gaan!

Wij helpen u graag en u ondersteunt hiermee de KBO en Stichting de Zilverberk.

Nieuwsbrief 2016

Prinsenbeek, oktober 2016

Beste sponsors,vrienden van De Zilverberk en obligatiehouders,

Dit is alweer de derde nieuwsbrief. Maar in tegenstelling tot de vorige 2 jaren moet deze wat minder uitbundig zijn. Het was geen gemakkelijk jaar. Na de vervanging van de CV ketel en het meet- en regelsysteem en de aanpassingen aan de luchtbehandeling duurde het een jaar om tot de juiste instellingen te komen waardoor de te verwachten besparingen van energie nog niet helemaal gerealiseerd konden worden. Ook komen de uiteindelijke investeringen hoger uit dan verwacht en zullen op enig moment de units in de kleine zalen nog vervangen moeten worden. Daarnaast was er groot onderhoud en vervanging van de accu’s in de automatische deuren noodzakelijk wat ook voor een flinke kostenpost zorgde.

Deze tegenvallers konden aan de inkomstenkant niet opgevangen worden. Het galadiner gaf door een minder dan geplande deelname slechts een geringe opbrengst. Wel denken we dat zo’n bijeenkomst door de uitstekende sfeer en de betrokkenheid van de aanwezigen goede publiciteit voor De Zilverberk is. En gelukkig scoorden we ook dit jaar weer goed bij de jaarlijkse Rabobank clubkascampagne; een derde plaats van alle deelnemende verenigingen binnen Breda.

Het goede nieuws is dat we nog steeds aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen en dat we nog steeds een zelden vergeefs beroep op onze vele vrijwilligers kunnen doen. Zonder hen zou De Zilverberk geen toekomst hebben. Hetzelfde geldt voor u, sponsors, vrienden van De Zilverberk en obligatiehouders. Uw financiële bijdrage is onontbeerlijk. Het spreekt voor zich dat we u allen zeer dankbaar zijn.

Een en ander betekent wel dat we de plannen voor LED verlichting hebben moeten aanpassen. Het o zo fraaie lichtplan zal niet worden uitgevoerd en de LED verlichting zal stap voor stap worden ingevoerd. Toch hebben we inmiddels door de inzet van een vrijwilliger voor een bescheiden bedrag wel alle verlichting, behalve die in de grote zaal, kunnen omzetten in LED. Dit zal in de toekomst te zien zijn in de elektriciteitsrekening naar we hopen.

U ziet, we laten ons niet uit het veld slaan en gaan vol goede moed en enthousiasme verder. Wij hopen daarbij op uw steun te mogen blijven rekenen. Voor uw bijdragen tot nu toe wil het bestuur u nogmaals hartelijk bedanken en mocht u op- of aanmerkingen hebben, schroom niet ons te informeren. En misschien hebt u wel relaties die ook sponsor of vriend willen worden. Laat het ons dan vooral weten.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur
Wender de Beet
Voorzitter van de Stichting De Zilverberk

Inschrijvingsformulier Gala Diner 2016

 1. Laat LED schijnen.

   

   

   

   

  ONDER DIT MOTTO VOEREN WIJ ACTIE OM FONDSEN TE WERVEN VOOR HET VERVANGEN VAN DE VERLICHING IN WELZIJNSGEBOUW

   

  “DE ZILVERBERK” *

   

  IN DIT KADER ORGANISEREN WIJ OP ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 APRIL 2016 EEN ZES-GANGEN DINER IN DE ZILVERBERK.
  OP ZATERDAG WORDEN DE GASTEN OM 19.30 UUR ONTVANGEN EN DE AVOND ZAL OMSTREEKS 23.30 UUR WORDEN AFGESLOTEN.
  OP ZONDAG IS DE AANVANGSTIJD 17.00 UUR MET DE AFSLUITING OM ONGEVEER 10.00 UUR.
  Voor de zaterdag geldt een beperkte inschrijving i.v.m. de samenwerking met de Ondernemers Vereniging Prinsenbeek.

   

  DE KOSTEN BEDRAGEN € 50,– PER PERSOON (incl. bijpassend wijnarrangement)

   

  U KUNT OOK EEN TAFEL VAN 8 PERSONEN RESERVEREN, ZODAT U UW RELATIES EENS CULINAIR KUNT LATEN VERWENNEN EN GELIJK HET GOEDE DOEL KUNT STEUNEN.

   

  Kledingadvies: “Tenue de Ville”

   

  HET DINER ZAL PASSEND MUZIKAAL OMLIJST WORDEN.
  MARTIN VERSTEGENZAL OP ZIJN EIGEN ENTHOUSIASTE WIJZE BIJZONDERE ATTRIBUTEN ONDER DE VEILINGHAMER BRENGEN.        

   

  U kunt reserveren via:  info@stichtingdezilverberk.nl  óf 06-25008445

   

  Namens Stichting de Zilverberk, W. de Beet, voorzitter.

   

  * Gebouw DE ZILVERBERK is in 2013 aangekocht om het niet verloren te laten gaan voor de vele senioren uit Prinsenbeek (en andere delen van Breda) die er dagelijks gebruik van maken. Op dat moment was bekend dat de verlichting vervangen moest worden . Daarvoor moet nu geld bijeen worden gebracht. 

   


  INSCHRIJVING DINER
  (6 gangenmenu € 50,- per persoon)

  MET MUZIEK EN VEILING
  OP
  ZATERDAG 9 en
  ZONDAG 10 APRIL 2016
  IN DE ZILVERBERK
  SCHOOLSTRAAT 9,
  4841 AC PRINSENBEEK
  Zaal open:    zaterdag       19.00 uur
                       zondag          17.00 uur

  Betaling via de bank en/of contant bij inlevering van de aanmeldstrook op
  volgorde van binnenkomst en betaling. In te leveren Schoolstraat 9 of 17.
  Aanmelding eventueel ook via onderstaand e-mailadres.

  Aanmeldstrook      hierlangs afknippen                                                        

              Naam:           .

              Adres:           .

              Tel.nr. :         .

              Aantal personen:   .


   

  Opbrengst voor de Zilverberk  (Laat LED schijnen)


   


   

  Stichting De Zilverberk
  Secretariaat: Schoolstraat 17
  4841 XC Prinsenbeek

  Tel: 06-25008445


   

  e-mail: info@stichtingdezilverberk.nl
  website:
  www.stichtingdezilverberk.nl
  bankrekening: NL46RABO.0I4. 66.00.371

   

   

Nieuwsbrief sponsors, vrienden en obligatiehoudersPrinsenbeek, oktober 2015

Prinsenbeek, oktober 2015

Beste sponsors,vrienden van De Zilverberk en obligatiehouders,

Alweer ruim een jaar geleden hebben wij u geïnformeerd over de gang van zaken bij De Zilverberk. Maar ook nu geldt: Geen bericht is goede bericht.

We zijn wat ingelopen op ons tienjarig onderhoudsplan en installatiebedrijf van de Goorbergh BV legt op dit moment de laatste hand aan de vervanging van de CV ketel en het meet- en regelsysteem en de aanpassingen aan de luchtbehandeling. Dit alles om maatschappelijk te ondernemen door te werken aan duurzaamheid en om de energiekosten te drukken. Het volgende project is òf de zonnepanelen òf LED verlichting. Maar we maken even pas op de plaats, want er moet eerst weer gespaard worden.

Voor onderhoud aan het gebouw en de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden kunnen we nog steeds een beroep doen op voldoende vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat we heel blij zijn met al deze betrokken Beekse mannen en vrouwen. Samen met de vrijwilligers van de KBO zorgen zij er voor dat zo’n 900 ouderen wekelijks van de faciliteiten gebruik kunnen maken.

Naast de steun van sponsors en vrienden mochten we ook dit jaar weer een financiële bijdrage ontvangen uit een goede doelen Bingo in De Stee, het goede doelen tennistoernooi en de Rabobank clubkascampagne. Dit was evenwel niet voldoende om de investeringen van de afgelopen zomer te dekken en de hoofdhuurder KBO Prinsenbeek heeft dan ook een deel voorgefinancierd. Op zich geen probleem want het exploitatieresultaat van De Zilverberk alsook dat van KBO Prinsenbeek wordt in zwarte cijfers geschreven. De obligaties konden worden afgelost en de rente betaald, maar de meeste obligatiehouders hebben hun vorderingen omgezet in schenkingen, waarvoor onze dank.

Voor 2016 wordt gewerkt aan verschillende acties voor fondsenwerving om de lening snel af te lossen en de nieuwe energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren. Mocht u ideeën hebben om iets voor uw bedrijf of uw relaties te organiseren in De Zilverberk laat het ons weten. Mogelijk kunnen we er dan samen iets moois van maken en een win win situatie creëren. Feesten en partijen en concurrentie met de lokale horeca is daarbij echter uitgesloten.

Wij zijn dus heel tevreden en gaan vol goede moed en enthousiasme verder. Wij hopen daarbij op uw steun te mogen blijven rekenen. Voor uw bijdragen tot nu toe wil het bestuur u nogmaals hartelijk bedanken en mocht u op- of aanmerkingen hebben, schroom niet ons te informeren.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting De Zilverberk

alt

RaboClubKas Campagne

Raboclubkas Campagne:

Ook de afdeling KBO Prinsenbeek en de stichting de Zilverberk nemen ook weer deel aan deze actie.

Zij kunnen de centen goed gebruiken voor verbeteringen aan Pand en vernieuwing van inventaris etc.

Van de week gaat u de wedstrijdcodes ontvangen.  Deze codes moeten via internet verwerkt worden.

KBO stelt evenals vorig jaar u in de gelegenheid dit voor u te doen. Op onze computers verwerken wij uw codes. Hebt u geen tijd om hier op te wachten, lever deze kaarten dan in aan de bar van de Zilverberk met uw voorkeur of blanco als u het niet weet en wij verzorgen de rest.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens het bestuur van de :

KBO Prinsenbeek

Stg. De Zilverberk

Beste Wensen

Het bestuur van

Stichting de Zilverberk

wenst alle sponsoren en overige relaties

alt

een geweldige Kerst en een

gelukkig en gezond 2015 toe