Nieuwsbrief sponsors, vrienden en obligatiehoudersPrinsenbeek, oktober 2015

Prinsenbeek, oktober 2015

Beste sponsors,vrienden van De Zilverberk en obligatiehouders,

Alweer ruim een jaar geleden hebben wij u geïnformeerd over de gang van zaken bij De Zilverberk. Maar ook nu geldt: Geen bericht is goede bericht.

We zijn wat ingelopen op ons tienjarig onderhoudsplan en installatiebedrijf van de Goorbergh BV legt op dit moment de laatste hand aan de vervanging van de CV ketel en het meet- en regelsysteem en de aanpassingen aan de luchtbehandeling. Dit alles om maatschappelijk te ondernemen door te werken aan duurzaamheid en om de energiekosten te drukken. Het volgende project is òf de zonnepanelen òf LED verlichting. Maar we maken even pas op de plaats, want er moet eerst weer gespaard worden.

Voor onderhoud aan het gebouw en de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden kunnen we nog steeds een beroep doen op voldoende vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat we heel blij zijn met al deze betrokken Beekse mannen en vrouwen. Samen met de vrijwilligers van de KBO zorgen zij er voor dat zo’n 900 ouderen wekelijks van de faciliteiten gebruik kunnen maken.

Naast de steun van sponsors en vrienden mochten we ook dit jaar weer een financiële bijdrage ontvangen uit een goede doelen Bingo in De Stee, het goede doelen tennistoernooi en de Rabobank clubkascampagne. Dit was evenwel niet voldoende om de investeringen van de afgelopen zomer te dekken en de hoofdhuurder KBO Prinsenbeek heeft dan ook een deel voorgefinancierd. Op zich geen probleem want het exploitatieresultaat van De Zilverberk alsook dat van KBO Prinsenbeek wordt in zwarte cijfers geschreven. De obligaties konden worden afgelost en de rente betaald, maar de meeste obligatiehouders hebben hun vorderingen omgezet in schenkingen, waarvoor onze dank.

Voor 2016 wordt gewerkt aan verschillende acties voor fondsenwerving om de lening snel af te lossen en de nieuwe energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren. Mocht u ideeën hebben om iets voor uw bedrijf of uw relaties te organiseren in De Zilverberk laat het ons weten. Mogelijk kunnen we er dan samen iets moois van maken en een win win situatie creëren. Feesten en partijen en concurrentie met de lokale horeca is daarbij echter uitgesloten.

Wij zijn dus heel tevreden en gaan vol goede moed en enthousiasme verder. Wij hopen daarbij op uw steun te mogen blijven rekenen. Voor uw bijdragen tot nu toe wil het bestuur u nogmaals hartelijk bedanken en mocht u op- of aanmerkingen hebben, schroom niet ons te informeren.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting De Zilverberk

alt