Nieuwsbrief 2016

Prinsenbeek, oktober 2016

Beste sponsors,vrienden van De Zilverberk en obligatiehouders,

Dit is alweer de derde nieuwsbrief. Maar in tegenstelling tot de vorige 2 jaren moet deze wat minder uitbundig zijn. Het was geen gemakkelijk jaar. Na de vervanging van de CV ketel en het meet- en regelsysteem en de aanpassingen aan de luchtbehandeling duurde het een jaar om tot de juiste instellingen te komen waardoor de te verwachten besparingen van energie nog niet helemaal gerealiseerd konden worden. Ook komen de uiteindelijke investeringen hoger uit dan verwacht en zullen op enig moment de units in de kleine zalen nog vervangen moeten worden. Daarnaast was er groot onderhoud en vervanging van de accu’s in de automatische deuren noodzakelijk wat ook voor een flinke kostenpost zorgde.

Deze tegenvallers konden aan de inkomstenkant niet opgevangen worden. Het galadiner gaf door een minder dan geplande deelname slechts een geringe opbrengst. Wel denken we dat zo’n bijeenkomst door de uitstekende sfeer en de betrokkenheid van de aanwezigen goede publiciteit voor De Zilverberk is. En gelukkig scoorden we ook dit jaar weer goed bij de jaarlijkse Rabobank clubkascampagne; een derde plaats van alle deelnemende verenigingen binnen Breda.

Het goede nieuws is dat we nog steeds aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen en dat we nog steeds een zelden vergeefs beroep op onze vele vrijwilligers kunnen doen. Zonder hen zou De Zilverberk geen toekomst hebben. Hetzelfde geldt voor u, sponsors, vrienden van De Zilverberk en obligatiehouders. Uw financiële bijdrage is onontbeerlijk. Het spreekt voor zich dat we u allen zeer dankbaar zijn.

Een en ander betekent wel dat we de plannen voor LED verlichting hebben moeten aanpassen. Het o zo fraaie lichtplan zal niet worden uitgevoerd en de LED verlichting zal stap voor stap worden ingevoerd. Toch hebben we inmiddels door de inzet van een vrijwilliger voor een bescheiden bedrag wel alle verlichting, behalve die in de grote zaal, kunnen omzetten in LED. Dit zal in de toekomst te zien zijn in de elektriciteitsrekening naar we hopen.

U ziet, we laten ons niet uit het veld slaan en gaan vol goede moed en enthousiasme verder. Wij hopen daarbij op uw steun te mogen blijven rekenen. Voor uw bijdragen tot nu toe wil het bestuur u nogmaals hartelijk bedanken en mocht u op- of aanmerkingen hebben, schroom niet ons te informeren. En misschien hebt u wel relaties die ook sponsor of vriend willen worden. Laat het ons dan vooral weten.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur
Wender de Beet
Voorzitter van de Stichting De Zilverberk