Biks Blaos Festijn

SUPPORT VOOR GROOT ONDERHOUD ZILVERBERK

Toen de gemeente Breda medio augustus 2011 bekend maakte dat het ouderencentrum De Zilverberk wegens bezuinigingen gesloten zou moeten worden ging de KBO Prinsenbeek niet bij de pakken neerzitten. Er werd een Stichting De Zilverberk opgericht met als doel de aankoop en exploitatie van De Zilverberk.

Groot was de steun van de KBO leden en de Beekse gemeenschap. En dank zij deze steun kon De Zilverberk worden gekocht van de gemeente en vond in februari 2013 de sleuteloverdracht plaats. Een uniek centrum in de gemeente Breda was behouden gebleven voor de Beekse senioren. Het centrum telt zo’n 800 bezoekers per week, is het hele seizoen geopend, kent een bezetting van meer dan 100% volgens gemeentelijke maatstaven en wordt geheel gerund door vrijwilligers.

Inmiddels loopt alles naar wens en volgens planning. Toch zijn er wel aanvullende middelen nodig. Het dak moet vernieuwd worden en energiebesparende maatregelen zullen tot aanzienlijke kostenverminderingen in de toekomst kunnen leiden. Daarom doen wij toch weer een beroep op u en vragen u om vriend van De Zilverberk te worden voor een jaarlijkse bijdrage van 100 euro of meer.

 

Wat krijgt u er voor terug?

Uiteraard de eeuwige roem en dankbaarheid van de stichting en vooral de senioren in De Zilverberk. Ook zullen de vrienden vermeld worden op het sponsorbord bij de ingang van De Zilverberk. Verder worden de vrienden vermeld in de jaarlijkse nieuwsbrief, die u op de hoogte houdt van de initiatieven en de gerealiseerde doelen.

Geïnteresseerd? U treft hierbij het inschrijfformulier aan.

Namens de stichting en gebruikers van De Zilverberk alvast bedankt.

⃝ Ja, ik wil “Vriend van De Zilverberk” worden !

Bedrijf/Naam                   :

Naam contactpersoon  :

Adres                                   :

PC + Woonplaats             :

Telefoonnummer           :

E-mailadres                       :

Mijn jaarlijkse bijdrage is € …….., en zal ik storten op uw rekening bij de

Rabobank 14.66.00.371 t.n.v. Stichting De Zilverberk, Prinsenbeek.

(minimale bijdrage per jaar €100,-)

Graag retourneren per post of E-mail

Stichting De Zilverberk

Schoolstraat 17

4841 XC Prinsenbeek

rienus.huijbregts@casema.nl

of inleveren bij stand Biks Blaosfestijn Plus